Färgblind rasism: problemföräldrar, utanförskapsområden och fostran till svenskhet

Vanja Lozic, Magnus Dahlstedt

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapportKapitel i bok

  Sammanfattning

  Den här boken ger en introduktion till dagens forskning om ras och vithet i ett svenskt sammanhang. I tolv kapitel undersöker forskare från olika ämnesområden och med olika metodologiska ingångar hur de båda begreppen ras och vithet hänger samman med Sverige, svenskar och svenskhet.

  Boken är indelad i två avsnitt. Kapitlen i den första delen undersöker i första hand historiska fenomen och frågeställningar. I del två analyserar författarna debatter och förhållanden som rör dagens svenska vithet och samtida svenska rasrelationer.

  Forskningsfältet svenska kritiska ras- och vithetsstudier är fortfarande relativt nytt. Den här antologin visar att fältet växer och att det i dag pågår forskning om ras och vithet inom flera olika kultur- och samhällsvetenskapliga discipliner.

  Boken är avsedd för studenter på universitet och högskolor.

  OriginalspråkSvenska
  Titel på värdpublikationRas och vithet
  Undertitel på värdpublikationSvenska rasrelationer i går och i dag
  RedaktörerTobias Hübinette
  UtgivningsortLund
  FörlagStudentlitteratur AB
  Sidor215-236
  Antal sidor21
  ISBN (tryckt)9789144117980
  StatusPublicerad - 2017

  Nationell ämneskategori

  • Internationell migration och etniska relationer (50904)
  • Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (50901)
  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • förort
  • föräldrar
  • problem
  • ungdomar

  Citera det här