Föräldraskapande och professionell följsamhet på familjecentralers öppna förskolor: en programteori

Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

15 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Familjecentralens verksamhetsidé för öppna förskolan på familjecentraler – formulerat som en hypotes - har utvärderats steg för steg genom samla in data på sammanlagd sex familjecentraler för att pröva hållbarheten i hypotesen. Utvärderingen visar på ett föräldraskapande bland småbarnsföräldrar genom att de lär sig om barn och föräldraskap, får möjlighet att utöka sitt sociala kontaktnät och att bara vara i en trygg omgivning där socialt stöd finns till hands. De får tillsammans med andra känna sig ’good enough’ som en vanlig förälder med ett normalt barn. Professionell följsamhet utmärker personalens arbetssätt. De bedömer den ”mognadsgrad” som föräldern befinner sig i för att söka stöd och anpassar sitt förhållningssätt till föräldern genom fysiskt avstånd och djup i samtalet. På så vis kan pedagogiska, sociala och psykologiska mekanismer triggas igång och förklara de resultat som föräldrar upplever för dem själva och deras barn. Artikeln avslutas med en omformulerad hypotes om öppna förskolors verksamhet på familjecentraler.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)122-132
Antal sidor10
TidskriftSocialmedicinsk Tidskrift
Volym88
Nummer2
StatusPublicerad - 2011

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)
  • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

  • föräldrastöd
  • programteori
  • socialt nätverk
  • stödjande miljö för hälsa
  • teoribaserad utvärdering

Citera det här