Förskollärares kommunikation med de yngsta barnen i förskolan: med fokus på kvalitativa skillnader i hur ett innehåll kommuniceras

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

127 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Syftet med denna artikel är att beskriva och analysera hur förskollärares sätt att kommunicera med de yngsta barnen i förskolan bidrar till villkor för barns lärande. Förskollärare används synonymt med lärare då förskolan är en egen skolform. Datamaterialet är från fyra svenska förskolor där en observationsstudie genomförts av lärares kommunikation med 1-3 åriga barn. Resultaten från studien visar kvalitativa skillnader i lärarnas kommunikation om olika innehåll. En slutsats är att en kvalitativ kategori där en bred repertoar av sätt att kommunicera används av läraren tycks gynna förutsättningarna för aktörerna att gemensamt utvidga innehållet i kommunikationen. En annan slutsats är att den repertoar av barns aktörskap och uttryckssätt som möjliggörs förefaller vara relaterad till de kvalitativa skillnader som framkommit vid lärares repertoar av kommunikation. Diskussionen belyser resultatens konsekvenser i relation till social samhällsteori samt till teorier om yngre barns lärande och utveckling

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)1-16
Antal sidor15
TidskriftNordisk Barnehageforskning
Volym12
Nummer1
DOI
StatusPublicerad - 2016

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • Förskollärare
  • barns perspektiv
  • diskursiv medvetenhet
  • kommunikation
  • lärandevillkor

Citera det här