Factors affecting male yearly mating success in the common frog, Rana temporaria

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

54 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Factors affecting male yearly mating success in the common frog, Rana temporaria”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Agrikultur & biologi