Factors associated with fear of falling in people with Parkinson’s disease

Beata Lindholm, Peter Hagell, Oskar Hansson, Maria H. Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

8 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Factors associated with fear of falling in people with Parkinson’s disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap