Fair comparison of developing software in different locations: dynamic decision model

Darja Smite, Emil Numminen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fair comparison of developing software in different locations: dynamic decision model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi