Fall-Related activity avoidance among persons with late effects of polio and its influence on daily life: A mixed-methods study

Christina Brogårdh, Jan Lexell, Catharina Sjödahl Hammarlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

4 Citeringar (Scopus)
8 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fall-Related activity avoidance among persons with late effects of polio and its influence on daily life: A mixed-methods study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar