Families' importance in nursing care: nurses' attitudes - an instrument development

Eva Benzein, Pauline Johansson, Kristofer Franzén Årestedt, Agneta Berg, Britt-Inger Saveman

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  58 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”Families' importance in nursing care: nurses' attitudes - an instrument development”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Keyphrases

  Nursing and Health Professions