Families in home care - a resource or a burden? district nurses' beliefs

Eva Benzein, Birgitta Johansson, Britt-Inger Saveman

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    27 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Families in home care - a resource or a burden? district nurses' beliefs”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap