Familjecentralen: mervärde för alla föräldrar genom samlokalisering?

Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

9 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Barnens hälsa påverkas redan tidigt i livet av föräldrarnas livsvillkor. Låg social status, brist på vänner och stress tidigt i livet leder till hälsoskillnader. Familjecentraler med en öppen förskola och förebyggande socialt arbete är en tidig insats och en lågriskstrategi som riktar sig till alla. Den har goda förutsättningar för att stärka föräldrarnas tillit och gemenskap med andra och kan bidra till att minska hälsoskillnader genom att främja barnens hälsoutveckling. Syftena med utvärderingen av de 16 familjecentralerna var att undersöka i vilken mån besökarna är representativa för befolkningen i upptagningsområdet och av vilka anledningar föräldrarna besöker öppna förskolan på familjecentralen. Jämförelse mellan befintlig befolkningsdata i upptagningsområdena och föräldrabesökares bakgrundsdata visar att familjecentralen i huvudsak når en representativ del av befolkningen. Föräldrar använder sig av familjecentralen för att få råd, utbyte av erfarenheter, barnens skull och att umgås med andra. I synnerhet för invandrare har familjecentralen stor betydelse för att komma in i det svenska samhället.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)100-109
Antal sidor9
TidskriftSocialmedicinsk Tidskrift
Volym88
Nummer2
StatusPublicerad - 2011

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)
  • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

  • barns hälsa
  • folkhälsoarbete
  • föräldrastöd
  • hälsoojämlikhet
  • invandrare

Citera det här