Familjecentralen som modern välfärdsarena

Cecilia Lindskov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

81 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Artikeln är den sammanfattning som återfinns i den svenska utgåvan av avhandlingen "Family Centre Practice and Modernity: A qualitative study from Sweden". Avhandlingen, som är en monografi, godkändes 2010 vid Faculty of Health and Applied Social Sciences på John Moores University i Liverpool (Lindskov 2010). Syftet med avhandlingen är att förstå familjecentralen genom professionellas och föräldrars uppfattningar av verksamheten i förhållande till modernitetsteoretiska utgångspunkter. Aktionsforskning tillämpades som en övergripande ansats, där forskare tillsammans med deltagare i studien involverades i forskningsprocessen. Studiens empiriska del var kvalitativ för att fånga människors olika uppfattningar av verksamheten. Forskaren genomförde semistrukturerade intervjuer med professionella samt med föräldrar knutna till en svensk familjecentral. Dialogsessioner, med de professionella i studien, genomfördes så att de och forskaren gemensamt fick möjlighet att reflektera kring resultaten av intervjuerna. Data har även samlats in från dessa möten. En av avhandlingens huvudkonklusioner är att familjecentralers verksamhet innebär en balansakt där de involverade hanterade olika aspekter av både tidig modernitet och senmodernitet.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)110-121
Antal sidor11
TidskriftSocialmedicinsk Tidskrift
Volym88
Nummer2
StatusPublicerad - 2011

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

  • familjecentral
  • modernitet

Citera det här