Familjecentraler i perspektivet av välfärdsprinciper

Carola Aili

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

  Sammanfattning

  I ljuset av fyra välfärdsprinciper analyseras familjecentralerna så som de framträder i Socialmedicinsk tidskrifts temanummer om familjecentraler. Principerna är 1. välfärd som social kompensation 2. välfärd som social garanti 3. välfärd som social service samt 4. välfärd som social investering. Frågan är om, och hur, dessa principer konkurrerar om uppmärksamheten samt vilken betydelse det får.  Resultatet visar bl.a. att tre av de fyra välfärdsprinciperna framträder som komplementära när verksamhetens visioner diskuteras samtidigt som de framträder som konfliktande när texterna behandlar yrkesutövares arbetsvardag.  Organisationsformen, familjecentralsformen, framträder som något som underlättar hanteringen av principerna. Välfärd som social service där kunden köper service på en marknad hanteras dock inte i texterna. Möjliga orsaker till svårigheterna att förena denna princip med de övriga diskuteras.

  OriginalspråkSvenska
  Sidor (från-till)180-192
  Antal sidor12
  TidskriftSocialmedicinsk Tidskrift
  Volym88
  Utgåva2
  StatusPublicerad - 2011

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • Familjecentraler
  • barnmorska
  • distriktsköterska
  • förskollärare
  • professionellt arbete
  • socionom
  • välfärd
  • välfärdsprinciper

  Citera det här