Familjer i turbulens: hur blir det sociala livet för soldater och deras familjer när soldaten ger sig iväg på utlandstjänstgöring i krigsförande områden? Då, nu och sén?

Ann-Margreth E. Olsson

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

Sammanfattning

Detta handlar om ett nytt forskningsprojekt inom ett område som tidigare varit helt okänt inom socialt arbete i Sverige. På initiativ av veteransoldaternas egen organisation Svenska Fredsbaskrarna startar Högskolan Kristianstad ett forsknings- och utvecklingsarbete i syfte att förbättra det sociala stödet till veteransoldater och deras familjer. Särskilt ska barnens situation och perspektiv beaktas.

Vi vill inbjuda till dialogiska samtal och reflektioner i ämnet och knyta kontakter i framtida nätverk.

Under de senaste åren har svenska soldater i allt större utsträckning kommit att delta i utlandstjänstgöring i krigförande områden. Genom hela människans historia har soldater återvänt från slagfält och upplevt sig vara förändrade och traumatiserade. I USA och andra länder har i olika historiska skeenden särskilda veteransjukhus och särskilda stödformer uppstått. I Sverige ska det ordinarie välfärdssystemet också omfatta och kunna möta veteransoldaterna och deras familjers behov. Detta projekt är ett led i att etablera forskning och utvecklingsarbete för att förbättra stödet till veteransoldater och deras familjer. Dels ska inom projektet undersökas de erfarenheter som veteransoldaterna och deras familjer har, dels  undersöka vilka erfarenheter som gjorts i andra länder, också historiskt. Projektet omfattar också aktionsforskning på både individuell och organisatorisk nivå. Soldaterna och deras familjer ska erbjudas delta i nätverksmöten och samtal före, under och efter soldatens tjänstgöringsperioder. På organisatorisk nivå kommer forskargruppen tillsammans med relevanta organisationer bilda nätverksgrupp. Syftet är att undersöka hur det sociala arbetet kan utvecklas för att förebygga, identifiera och hantera de konsekvenser utlandstjänstgöring i krigförande områden kan innebära för veteransoldater, deras familjer och berörda barn.

Konferens

KonferensThe Joint Nordic Conference on Welfare and professionalism in Turbulent Times 11-13 augusti 2011 arrangerat av: The Association of Icelandic Social Workers, The Association of Icelandic Social Pedagogues, ÍSForsa (The Icelandic Association on Research in Social Work), Department of Social Pedagogy at The University of Iceland and The Faculty of Social Work at The University of Iceland will jointly organize the conference in cooperation with Nordisk Forum for Social Pedagogues, Nordic Forum for Social Workers, FORSA-Norden and Nordisk Social Högskole committee.
Period80-01-01 → …

Nationell ämneskategori

 • Medicin och hälsovetenskap (3)
 • Samhällsvetenskap (5)

Nyckelord

 • aktionsforskning
 • anhöriga
 • barn
 • familj
 • militär
 • nätverksmöte
 • samtal
 • soldat
 • utlandsveteran

Citera det här