Family caregivers experiences of formal care when caring for persons with dementia through the process of the disease

Connie Lethin, Ingalill Rahm Hallberg, Staffan Karlsson, Ann-Christin Janlöv

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

37 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Family caregivers experiences of formal care when caring for persons with dementia through the process of the disease”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap

Medicin och livsvetenskap