Family caregivers’ perspectives of cultural beliefs and practices towards mental illness in Zambia: an interview-based qualitative study

F. Sichimba, A. C. Janlöv, A. Khalaf

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Family caregivers’ perspectives of cultural beliefs and practices towards mental illness in Zambia: an interview-based qualitative study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap