Filter-based treatment of leachate from an industrial landfill containing shredder residues of end-of-life vehicles and white goods

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    2 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Filter-based treatment of leachate from an industrial landfill containing shredder residues of end-of-life vehicles and white goods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Mark- och miljövetenskap