Financialization as a strategy of workplace control in professional service firms

Johan Alvehus, André Spicer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

35 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Financialization as a strategy of workplace control in professional service firms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap