Fine structure splitting of the term 3s3p24P in Al-like ions

U. Litzén, A. Redfors

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fine structure splitting of the term 3s3p24P in Al-like ions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi