Finger foods: A cross-disciplinary study about the development of finger foods for older adults with motoric eating difficulties.

Bidragets översatta titel: Fingermat: En tvärvetenskaplig studie om utvecklingen av fingermat för äldre personer med motoriska ätsvårigheter.

Forskningsoutput: Typer av avhandlingarDoktorsavhandling

47 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel

Sökresultat