Finsamprojekt förebyggande arbete: Kartläggning och behovsanalys av förebyggande arbete mot våld i nära relationer i Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge kommuner samt Region Skåne och Försäkringskassan

Ann-Margreth E. Olsson, Sven-Erik Olsson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

98 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Kommunerna i Skåne Nordost var tidigt ute med planer mot våld 2005. Försäkringskassan har på central nivå starkt profilerat sig som en aktör som skall motverka mäns våld mot kvinnor, men det verkar inte ha fått genomslag, än så länge. 

Region Skåne har markerat sig i planarbete och utvecklande av metodverktyg, som Genushanden©, men fortfarande är praxis när det gället att Våga Fråga varierande. Samverkan mellan kommuner och Regionen i form av bl. a. Familjehus och föräldrautbildningsprogram, samtal och rådgivning lockar många deltagare. De är exempel på program för normpåverkan som i andra sammanhang visat sig fungera.

Kommunerna samverkar, men har också gjort olika vägval. Hässleholm har satsat på sammanhållna processer inom kommunen, samverkan mellan tre förvaltningar och ett Familjefridscentrum som utvecklar och koordinerar arbetet mot våld i nära relationer. Övriga kommuner samverkar bland annat när det gäller spetskompetens genom Kriscentrum i Kristianstad. Alla kommuner satsar på förebyggande arbete genom bl.a. föräldrautbildningar. Samverkan med polis förefaller fungera bra när det gäller ungdom, men sämre när det handlar om kvinnor och/eller barn. Det framkom att det saknades stöd riktat till unga vuxna, där också personer som har eller kan vara aktuella för aktivitetsersättning återfinns.  

Det pågår och planeras fortsatt kompetensutveckling riktad till personal och genom KompetensCentrum. När det gäller Kristianstad kommun handlar det om 550 personer som skall gå utbildning.

Viktiga områden att fokusera på framöver är:

 - Våga Fråga!, idag är stor variation. Frågeställaren behöver vara trygg i vad som kan göras och erbjudas vid upptäckt av våld eller hot om våld.

- Mer information, utbildning och dialog inom och mellan verksamheter för att öka kompetens för överlämnande och tilltro till varandra som samverkanspartners.

- Förebyggande insatser för unga vuxna.

- Kopplingen arbetsliv – livet i övrigt. Ur arbetsgivarperspektiv går det att göra mycket när det gäller att upptäcka om anställd är utsatt för våld eller hot om våld såväl i arbetet som utanför arbetet.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortKristianstad
FörlagHögskolan Kristianstad Uppdrag AB
StatusPublicerad - 2016

Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)
  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Nyckelord

  • behovsanalys
  • förebyggande
  • kartläggning
  • prevention
  • samverkan
  • våld i nära relationer

Citera det här