First full-scale combined MBBR, coagulation, flocculation, discfilter plant with phosphorus removal in France

Pille Kängsepp, M. Sjolin, A. G. Mutlu, B. Teil, C. Pellicer-Nacher

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    4 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”First full-scale combined MBBR, coagulation, flocculation, discfilter plant with phosphorus removal in France”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Mark- och miljövetenskap