Flow properties of oral contrast medium formulations depend on the temperature

Olle Ekberg, Mats Stading, Daniel Johansson, Margareta Bulow, Susanne Ekman, Karin Wendin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Flow properties of oral contrast medium formulations depend on the temperature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap