Flow situations during everyday practice in a medical hospital ward: results from a study based on experience sampling method

Åsa Bringsén, Göran Ejlertsson, H. Ingemar Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

14 Citeringar (Scopus)
13 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Flow situations during everyday practice in a medical hospital ward: results from a study based on experience sampling method”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap