FOCUS - Food Knowledge Community Skåne-Blekinge: förstudie 2016

Lisa Germundsson, Håkan Jönsson, Viktoria Olsson, Paul Davidsson, Ann Moen, Eva Johansson

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

42 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Focus förstudieprojekt syftar till att utreda förutsättningarna för att stärka och utveckla innovationsinfrastrukturen för livsmedelssystemet i Skåne och Blekinge, för att bidra till ökad tillväxt, sysselsättning, attraktionskraft och långsiktig hållbarhet.

Utifrån syftet ovan och ambitionen att stärka samarbetet mellan lärosätena i Skåne och Blekinge inom livsmedelsområdet ska förstudien besvara följande frågeställningar:

1. Hur ser förutsättningarna ut för forskning, utbildning och samverkan/innovation inom livsmedelsområdet i Skåne och Blekinge?

2. Vilka är de mest angelägna behoven avseende forskning, utbildning och samverkan/innovation för livsmedelsnäringen och offentliga aktörer?

3. Hur kan regionala framtidssatsningar och strategier inom forskning, utbildning och samverkan inom livsmedelsområdet utformas, för att bidra till ett samlat utbud av akademisk kompetens riktat till företag och andra aktörer i hela livsmedelssystemet?

OriginalspråkSvenska
StatusPublicerad - 2016

Nationell ämneskategori

  • Livsmedelsvetenskap (40103)

Citera det här