Focus on play or the object of learning, or both at the same time? examples from three Learning Studies conducted in Swedish pre-school context

Agneta Ljung-Djärf, Eva Wennås Brante

    Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

    7 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Focus on play or the object of learning, or both at the same time? examples from three Learning Studies conducted in Swedish pre-school context”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap