Folkhälsa som tvärvetenskap: möten mellan ämnen

Ingemar Andersson (Redaktör), Göran Ejlertsson (Redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi

Sammanfattning

Folkhälsovetenskap är ett förhållandevis ungt ämne. Det har vuxit fram i samklang med en rad andra discipliner och behandlar olika aspekter av betydelse för befolkningens hälsa. Från att ha varit nästan obefintlig har folkhälsovetenskapen under några få decennier utvecklats till vad den är idag.

Den här boken visar vilka relationer som finns mellan folkhälsovetenskap och andra ämnen. Med folkhälsovetenskap som bas görs i bokens olika kapitel kopplingar till biomedicin, vård- och omvårdnadsvetenskap, sociologi, statistik, epidemiologi, politik, psykologi, pedagogik, kultur, arbetsvetenskap, arbets- och miljömedicin, ekonomi och etik. Även en del definitioner tas upp, liksom en redovisning av folkhälsovetenskapens utveckling och möjliga framtid.

Boken är skriven av specialister inom de respektive ämnena, som dessutom har bred kunskap inom folkhälsovetenskap. Till boken finns en webbplats med länkar och kompletteringar.

Folkhälsa som tvärvetenskap är främst avsedd som en fördjupning i folkhälsovetenskap för dem som redan tillägnat sig grunderna. Den kan användas såväl i rent folkhälsovetenskapliga utbildningar som i andra utbildningar där hälsan är av betydelse. Blivande och färdiga folkhälsovetare, folkhälsopedagoger, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, lärare, samhällsvetare m.fl. bör i boken finna stimulans och kunskap som kan omsättas i praktiskt arbete för folkhälsan.

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur
ISBN (tryckt)978-91-44-04009-7
StatusPublicerad - 2009

Nationell ämneskategori

 • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Nyckelord

 • biomedicin
 • epidemiologi
 • folkhälsa
 • folkhälsoarbete
 • folkhälsovetenskap
 • kultur
 • mångvetenskap
 • omvårdnadsvetenskap
 • pedagogik
 • politik
 • psykologi
 • sociologi
 • statistik
 • tvärvetenskap
 • vårdvetenskap

Citera det här