Food, health and irregular workinghours: conceptualizations of food and health in choices of meals

Eva Svederberg

    Forskningsoutput: KonferensbidragArbetsdokument

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Food, health and irregular workinghours: conceptualizations of food and health in choices of meals”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Samhällsvetenskap