Forskningsutblick: Skolsköterskors stöd till elever med neuropsykiatriska funktions­nedsättningar

Forskningsoutput: Bidrag till specialistpublikationArtikel

Sammanfattning

I denna studie beskrivs skolsköterskors erfarenheter av att stödja elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Studien belyser skolsköterskors betydelse för att identifiera särskilda behov hos elever med NPF vilket kan främja en hälsosam inlärningsmiljö för alla elever.

Studien genomfördes i södra Sverige i form av fokusgruppsintervjuer med skolsköterskor. Tre teman identifierades: att hjälpa elever med NPF att tolka sinnesintryck, att upptäcka tidiga tecken på ångest eller andra besvär bland elever med NPF, och att använda ett inkluderande förhållningssätt i sina hälsopedagogiska insatser.

OriginalspråkSvenska
SpecialistpublikationSpecialpedagogiska skolmyndigheten
StatusPublicerad - 2021

Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

Nyckelord

  • barn
  • elevhälsa
  • forskningsutblick
  • neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • npf
  • skolsköterskor
  • ungdomar

Citera det här