Fostering incidental experiences of nature through green infrastructure planning

Thomas Beery, Christopher M Raymond, Marketta Kyttä, Anton Stahl Olafsson, Tobias Plieninger, Mattias Sandberg, Marie Stenseke, Maria Tengö, K. Ingemar Jönsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

56 Citeringar (Scopus)
25 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fostering incidental experiences of nature through green infrastructure planning”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Computer Science

Psychology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology