Från idé till praxis: vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner. Forskarnas rapport 2015:2

Susan Tetler, Magnus Elandsson, Kristian Lutz, Malin Öhman, Elaine Kotte, Helena Andersson, Inger Assarson, Lisbeth Ohlsson, Daniel Östlund, Lena Lang, Pia Thimgren, Susan Tetler (Redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

318 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Denna forskningsrapport utgår ifrån det treåriga FoU-programmet ”Inkluderande lärmiljöer” som startade hösten 2012 med 31 deltagande grundskolor fördelade på tolv kommuner. Malmö högskola har sedan programmets start följt de skolutvecklingsprocesser som skett på flera nivåer: 1) på kommunal nivå, där de tolv kommunernas förvaltningschefer och inkluderingskoordinatorer varit en drivande kraft i processen med att utveckla inkluderande lärmiljöer i deras respektive kommuner, 2) på institutionell nivå, där det primärt varit fokus på hur inkluderande ledarskap avspeglats i programmet med utgångspunkt i de deltagande skolornas rektorer, och 3) skolornas lärmiljöer, där de konkreta pedagogiska och didaktiska anpassningar utvecklats och implementerats, för att skapa förutsättningar för delaktighet och goda villkor för alla barns lärande. Malmö högskolas forskning som följt projektet kan karaktäriseras som en ”multi-site” och ett ”multi-researcher”-projekt, som byggt på ett dialogiskt och respektfullt samarbete med FoU-programmets övriga parter: aktörer från de tolv kommunerna och 31 skolorna, Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) samt SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten).

OriginalspråkSvenska
UtgivningsortStockholm
StatusPublicerad - 2015

Publikationsserier

NamnIfous rapportserie
Nr.2015:2

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Nyckelord

  • ifous
  • inkluderande skola
  • inkludering
  • skolutveckling
  • specialpedagogik

Citera det här