Från servecegivare till pedagog: högskolebibliotekariens nya roll

Claes Dahlqvist, Leif Karlsson

  Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

  6 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Inom LärandeResursCentrum (LRC) på Högskolan Kristianstad finns i dag ett flertal olika funktioner och kompetenser. Att exempelvis bibliotekarier och pedagogiska utvecklare gemensamt diskuterar hur utbildning och undervisning kan samverka med bibliotekets traditionella funktion är numera en reell möjlighet. Som ett resultat av dessa samtal har frågan om bibliotekariens roll vad gäller studenternas informationskompetens väckts. Högskolebiblioteket har en viktig funktion i att utveckla studenternas informationskompetens. Att hjälpa studenterna i hur man söker vetenskapliga artiklar och hittar i alla de databaser som finns tillgängliga är en central uppgift för bibliotekarien. Ofta kan arbetet däremot också innebära att man tvingas försöka förklara vad som är en vetenskaplig artikel och även att hantera andra grundläggande metodkunskaper. Här riskerar man att korsa gränsen till högskolelärarens område med revirhävdande som följd. Studentens lärande måste alltid stå i fokus för såväl lärare som bibliotekarier. Det bör följaktligen finnas ett gemensamt intresse av att avståndet mellan lärare och bibliotekarie minskas och att kontakter och samarbetsformer utvecklas. Oklara strukturer och processer kan annars bidra till att studenternas lärande blir lidande. Ett utvidgat samarbete kan istället ge ett bättre resursutnyttjande och potentialen för lärande kan i högre grad uppnås. Rundabord samtalet tar sin utgångspunkt i de problem som man som bibliotekarie ofta ställs inför när man ska försöka stödja studenternas informationskompetens. Fokus i samtalet är en diskussion kring möjligheterna till ett utvidgat samarbete mellan högskolans olika pedagogiska funktioner. Två frågeställningar ligger till grund för rundabordsamtalet Vad är bibliotekariens pedagogiska funktion och hur kan/bör den utvecklas för att optimalt stödja studentens lärande? Vad önskar lärarna av en framtida bibliotekarieroll? Hur kan vi gemensamt skapa en modell för samverkan mellan de två funktionerna? Vilka hinder och möjligheter kan spåras?

  OriginalspråkSvenska
  StatusPublicerad - 2010
  EvenemangLärarlärdom, Blekinge tekniska högskola, Karskrona,18 augusti -
  Varaktighet: 1980-jan.-01 → …

  Konferens

  KonferensLärarlärdom, Blekinge tekniska högskola, Karskrona,18 augusti
  Period80-01-01 → …

  Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

  Nyckelord

  • bibliotekarier
  • informationskompetens
  • pedagogik
  • undervisning

  Citera det här