Franchisor-franchisee relationships: an interaction approach

Christer Ekelund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

41 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Franchisor-franchisee relationships: an interaction approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi