Frequent visitors at the psychiatric emergency room: a literature review

Manuela Schmidt

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

19 Citeringar (Scopus)
4 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Frequent visitors at the psychiatric emergency room: a literature review”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap