Friktion – experiment med klossar och rutschkanor: enkel modell eller komplicerad verklighet?

Ann-Marie Pendrill, Peter Ekström, Lena Hansson, Patrik Mars, Lassana Ouattara, Ulrika Ryan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

41 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Friktion spelar en stor roll i vardagslivet. Från rutschbanan har barn erfarenheter av friktion, och av hur den kan variera med olika material. Dessa erfarenheter kan vara utgångspunkt för elevers fördjupande undersökningar. Den enkla modellen, F=N, för friktion leder till överraskande konsekvenser som barn kan upptäcka genom enkla experiment. Denna artikel berättar om hur 11-åringar, tillsammans med lärare, planerar och genomför undersökningar om friktion och hur de uppföljande diskussionerna bidrar till kunskapsbildningen. Vilka aspekter av friktion kunde de urskilja? Vilken förståelse visar de - och utvecklar - under sina undersökningar och under de samman- fattande diskussionerna med läraren? Vi diskuterar också hur undersökningarna ka n knytas till styrdokument, både avseende kraft och rörelse och naturvetenskapens karaktär.

OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)1-6
Antal sidor5
TidskriftLMNT-nytt
Nummer2
StatusPublicerad - 2014

Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

Citera det här