From consolidation to segment reporting in local government: accountability needs, accounting standards, and the effect on decision-makers

Giuseppe Grossi, Elisa Mori, Federica Bardelli

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”From consolidation to segment reporting in local government: accountability needs, accounting standards, and the effect on decision-makers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi