From designing objects to designing fields: from control to freedom

Birgitta Cappelen, Anders-Petter Andersson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”From designing objects to designing fields: from control to freedom”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Matematik

Konst och humaniora