From diets to foods: using linear programming to formulate a nutritious, minimum-cost porridge mix for children aged 1 to 2 years

Irene Stuart Torrié De Carvalho, Yvonne Granfeldt, Petr Dejmek, Andreas Håkansson

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

  17 Citeringar (Scopus)

  Fingeravtryck

  Fördjupa i forskningsämnen för ”From diets to foods: using linear programming to formulate a nutritious, minimum-cost porridge mix for children aged 1 to 2 years”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

  Medicin och livsvetenskap

  Mark- och miljövetenskap

  Agrikultur & biologi

  Samhällsvetenskap