From doing to learning: changed focus during a pre-school learning study project on organic decomposition

Agneta Ljung-Djärf, Andreas Magnusson, Sam Peterson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”From doing to learning: changed focus during a pre-school learning study project on organic decomposition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap