From environmental connectedness to sustainable futures: topophilia and human affiliation with nature

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”From environmental connectedness to sustainable futures: topophilia and human affiliation with nature”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap