Frontotemporal hypoactivity during a reality monitoring paradigm is associated with delusions in patients with schizophrenia spectrum disorders

Christian Thoresen, Tor Endestad, Niels Petter B. Sigvartsen, Andres Server, Ingeborg Bolstad, Mikael Johansson, Ole A. Andreassen, Jimmy Jensen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Frontotemporal hypoactivity during a reality monitoring paradigm is associated with delusions in patients with schizophrenia spectrum disorders”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap