Functional outcomes in the Cleft Care UK study--Part 3: oral health and audiology

J. Smallridge, A. J. Hall, R. Chorbachi, V. Parfect, Martin Persson, A. J. Ireland, A. K. Wills, A. R. Ness, J. R. Sandy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

26 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Functional outcomes in the Cleft Care UK study--Part 3: oral health and audiology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap