Functioning and subjective health among stroke survivors after discharge from hospital

Zada Pajalic, Siv Karlsson, Albert Westergren

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    30 Citeringar (Scopus)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Functioning and subjective health among stroke survivors after discharge from hospital”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap