Fungi-based treatment of brewery wastewater-biomass production and nutrient reduction

M. Hultberg, Hristina Bodin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Fungi-based treatment of brewery wastewater-biomass production and nutrient reduction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap