Fyll de digitala arkiven! rapport från projektet: Retrodigitalisering av nutida svårtillgänglig svenskpublicerad HumSamforskning

Pieta Eklund, Anders Håkansson, Jan Nilsson, Jenny Widmark, Gunilla Wiklund

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

  15 Nedladdningar (Pure)

  Sammanfattning

  Projektidé

  Projektidén var att utarbeta kostnadseffektiva arbetssätt för digitalisering och publicering samt tillgängliggörande i högskolans öppna arkiv av svårtillgängligt svenskpublicerat HumSam ‐material. Idetta ingick också att utreda upphovsrätten kring detta redan publicerade material.

  Målet var även att hitta en logistiskt enkel och kostnadseffektiv kedja för hela processen som måste vara skalbar för att kunna ta hand om material från ett större antal forskare.

  Skalbarhet

  Efter analys av ingående delprocesser har vi kommit fram till att dessa var för sig är skalbara sett ur ett praktiskt perspektiv. Därmed menar vi att hela digitaliseringsprocessen är skalbar. Detta bygger på att arbetet med upphovsrätten gett ett generellt användbart arbetssätt. Vidare har konstruktionen av de olika breven gett ett generellt användbart resultat även om de i vissa fall måste anpassas. Om modellen skall skalas upp krävs ytterligare förenkling för att slippa tidsödande anpassning till respektive publikation och förlag.

  Upphovsrätt

  När det gäller upphovsrätten har vi kommit fram till en praxis i bedömningen av materialet huruvida tillstånd till att publicera materialet i lärosätets digitala arkiv krävs eller inte. Det avgörande är huruvida avtal finns eller inte, samt vilken publikationsform det är. Se vidare nedan.

  Förslag till en ordning för framtida retrodigitalisering

  Om biblioteket ska arbeta med retrodigitalisering föreslår vi nedanstående arbetsordning för svenskpublicerat material. För en diskussion om rollfördelning se vidare i kapitel 7.

  • När beslut fattats om digitalisering av en forskares verk bör denna lämna över en så komplettoch korrekt lista som möjligt över de texter som ska publiceras. Denna kontrolleras.

  • Forskaren bör också för varje bidrag redogöra för eventuella avtal som finns angåendepubliceringen samt även eventuell kontaktperson på förlaget.

  • I de fall något har samförfattats måste tillstånd att parallellpublicera inhämtas frånmedförfattaren.

  • Kommunikation med förlagen sker via uppgiven kontaktperson och i de fall detta saknas tillperson så högt i hierarkin som möjligt.

  • Upphovsrätten hanteras enligt följande:

  o Om avtal finns, agera enligt detta.

  o Om avtal saknas för monografier och bidrag i antologier måste tillstånd sökas.

  o Om avtal saknas för tidskriftsartiklar behöver inte tillstånd sökas men för tydlighetensskull meddela utgivaren avsikterna.

  o När det gäller myndighetsutgivet material bör myndigheten kontaktas.

  • Forskaren bör i största möjliga utsträckning bidra till insamlandet av materialet.

  • Digitalisering kan, i de fall man inte gör det själv, göras till låg kostnad och tillräckligt högkvalitet, av ett antal olika aktörer.

  • Publicering skall samordnas och inordnas med lärosätets övriga digitala publicering. 

  OriginalspråkSvenska
  UtgivningsortMalmö
  FörlagMalmö högskola
  StatusPublicerad - 2010

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här