Fysik och kemi i fokus för kommunikationen mellan lärare och barn i förskolan

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

25 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Den här artikeln sammanfattar resultaten från tre studier om förskollärares och barns samtal under naturvetenskapliga aktiviteter, där kreativt skapande varit en del av upplägget .Resultatet visar hur möjligheten till lärande kan hindras när förskollärare och barn har fokus på olika delar i en undervisningssituation och ger exempel på vad man som lärare kan tänka på för att gemensamt fokus ska bibehållas. Studierna pekar även ut möjliga fallgropar att som förskollärare vara medveten om i arbetet med ett naturvetenskapligt lärande, till exempelabstraktioner. Slutligen diskuteras de kommunikationsmönster som kunnat identifieras hosförskollärare och barn i de naturvetenskapliga aktiviteterna.
OriginalspråkSvenska
TidskriftATENA Didaktik
DOI
StatusPublicerad - 2021-dec.-02

Nationell ämneskategori

  • Pedagogik (50301)

Citera det här