Garden Smellscape: experiences of plant scents in a nature-based intervention

Anna.-Maria Pálsdóttir, Sara Spendrup, Lennart Mårtensson, Karin Wendin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

17 Citeringar (Scopus)
37 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Garden Smellscape: experiences of plant scents in a nature-based intervention”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap