General intellectual capacity of young men with cleft lip with or without cleft palate and cleft palate alone

Martin Persson, Magnus Becker, Henry Svensson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

We report on the general intellectual capacity of men around 17-19 years of age and with cleft lip either with or without cleft palate (CLP) or cleft palate alone. Data were obtained from the Swedish National Service enrollment register for the years 1991-1997, about 335 individuals with CLP and 88 with cleft palate alone, who were compared with a control group consisting of 272 879 people. Those with CLP showed no significant differences compared with the control group. The group with cleft palate alone had significantly lower general intellectual scores than the control group.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)14-6
Antal sidor8
TidskriftScandinavian Journal of Plastic and Reconstructive Surgery and Hand Surgery
Volym42
Utgåva1
DOI
StatusPublicerad - 2008
Externt publiceradJa

Nationell ämneskategori

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (30302)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”General intellectual capacity of young men with cleft lip with or without cleft palate and cleft palate alone”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här