General principles of nanoemulsion formation by high-energy mechanical methods

Andreas Håkansson, Marilyn Rayner

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitel i bok

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”General principles of nanoemulsion formation by high-energy mechanical methods”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap