Genetic variation in Arabidopsis suecica and its parental species A. arenosa and A. thaliana

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Genetic variation in Arabidopsis suecica and its parental species A. arenosa and A. thaliana”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Medicin och livsvetenskap