Gestalt

Michael Johansson, Ulrich Gehmann, Martin Reiche

    Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattning (abstract)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Gestalt”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Konst och humaniora